Dni powszednie: latem – 18:00, zimą – 17:00
Niedziele i święta: 8:00 i 10:30